O nama

IPC Personal Service

O nama

IPC personal service

IPC personal service j.d.o.o. tvrtka je osnovana u Osijeku, sa sjedištem u Ulici Stjepana Radića 38. Agencija smo za zapošljavanje koja se bavi poslovima ustupanjem radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova. Također tvrtka smoi koja se bavi poslovima posredovanja pri zapošljavanju, evidentirana u Knjigu evidencije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.

Povezujemo poslodavce i radnike 10 godina 

10

Naš način rada

Radnik-Agencija-Korisnik

Radnik– prema zakonu o radu,fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca

Poslodavac- u smislu Zakona o radu,fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnike i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove

 

Obveze poslodavca

Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa
Članak 7.

(1) Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao.

(2) Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika.

(3) Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

Radni odnos s 3 subjekta poslodavca

Kod rada putem agencija za privremeno zapošljavanje riječ je o radnom odnosu u kojem sudjeluju tri subjekta. Radnik – koji je u radnom odnosu s agencijom za privremeno zapošljavanje – IPC personal service j.d.o.o.. Radnik, radnu obvezu ne izvršava prema agenciji, nego prema korisniku kojem ga je agencija ustupila na rad, koji agencijski radnik obavlja prema uputama i pod nadzorom poslodavca-korisnika.

Radnik od agencije za privremeno zapošljavanje prima plaću za rad obavljen kod korisnika. Agencija s korisnikom sklapa ugovor o ustupanju radnika, a radnik i agencija sklapaju ugovor o radu. Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme.